top of page

Gallery Weekend Budapest

Szeptember 10—11, 2016

program 2015

acb Galéria

Tarr Hajnalka

Átmeneti tér

 

Egymásba szőtt értelmezőszótár lapok, szövegek, damilok és fémdrótok. A letisztult, egyszerű konceptuális műveiről ismert képzőművész, Tarr Hajnalka az acb Galériában mutatja be új munkáit. A kiállított alkotások a belső, személyes, pszichológiai terek és a valósnak gondolt fizikai világ közötti tartományt vizsgálják: összefüggéseket, átfedéseket, kapcsolati pontokat, viszony- és koordináta-rendszereket. Az átmeneti tér fogalmához Tarr az átmeneti tárgyét társítja, hiszen mindegyik mű ismétlődő, pótcselekvésként értelmezett alkotási folyamat révén jött létre.

 

 

Art+Text Budapest

Frey Krisztián 

Goethe és Rauschenberg találkozása 

 

Az 1997-ben elhunyt Frey Krisztián az informel és a pop art jeles magyar képviselőjeként vonult be a művészet történetébe. A rendkívül művelt és tájékozott Frey saját művészeti módszerét – technikai és filozófia értelemben is – váltakozó tempójú gesztusfestészetnek nevezte. A több évtizedet Zürichben töltő művész először rétegzett, átfestett és átírt festményeket alkotott, melyekbe köznapi, a Fluxusra emlékeztető, néha trágár szövegeket szőtt, majd kísérletezett a számítógépes képalkotással is. A nemrég nyílt lakásgaléria az életmű '60–70-es évekbeli időszakából mutat be egy különleges válogatást.

 

 

Chimera-Project

PostContemporary

 

A kiállítás művészettörténész konceptora, a '70-es évekbeli Elképzelések kitalálója, Beke László két éve foglalkozik a „PostContemporary” jelenséggel, ami nem egyszerűen új művészeti irányzat, hanem inkább helyzet, feltételrendszer, illetve állapot. Kortárs művészetről már legalább 25 éve beszélünk, de kétséges, hogy negyedszázad múlva fogunk-e. A kiállító művészek különböző irányok felé bővítik ki a „PostContemporary” fogalmát 50×50 cm-es műveikkel és statementjeikkel. A meghívott alkotók: Sebastian Baden, Borsos Lőrinc, ex-artists’ collective, Kerekes Péter János, Kerezsi Nemere, Kis Varsó, Kokesch Ádám, Kupcsik Adrián, Lepsényi Imre, Stano Masar, Rónai Péter, Gróf Ferenc és Szolnoki József.

 

 

Deák Erika Galéria

material, sample, remix

Beyond the Obvious

 

A színtér három meghatározó kereskedelmi galériájának összefogásával valósul meg a Beyond the Obvious – Kortárs nőművészek Kelet-Közép-Európában című nemzetközi csoportos kiállítás. A Deák Erika Galériában bemutatott material, sample, remix alcímet viselő válogatás az egyszerű eszközkészlettel, redukált szín- és formavilággal dolgozó, főként az időtlen absztrakció felül érkező régióbeli művészeket gyűjti össze. Akik kisajátítják és új összefüggési rendszerbe helyezik az ismerős mintázatokat, remixelve és átírva a már meglévő anyagokat. Kiállítók: Alicja Bielawska, El-Hassan Róza, Vlatka Horvat, Denisa Lehocka, Kristina Schuldt, Ekaterina Shapiro-Obermair és Tivadar Andrea.

 

 

Flux Galéria 

3B abstractions

 

A három B megfejtése: Buenos Aires, Barcelona és Budapest. A Flux Galéria az absztrakt expresszionista festészet dél-amerikai, mediterrán és keleti-európai áramlatainak találkozópontjává válik egy kiállítás erejéig. Hat fiatal képzőművész – egy Buenos Airesből, kettő Barcelonából, három Magyarországról – színeken, gesztusokon és absztrakción alapuló műveikkel telítik meg a teret. A résztvevők: Baráth Áron, Bánki Ákos, Daniel Callori, Agustin Eyssartier, Carlos Puyol és Szentgróti Dávid.

 

 

Horizont Galéria

Kiss Adrian

Sunfucked

 

A Londonban tanult Kiss Adrian a legfiatalabb nemzedék képviselőjeként több nagyszabású kiállításon vett részt az elmúlt évben Budapesten. Alkotói tevékenysége során organikus mintákat, geometriai struktúrákat, hagyományos és ipari anyagokat szerepeltet újszerű összefüggésrendszerben. A nemrég nyílt Horizont Galériában bemutatott legújabb munkái jelképes elmélkedések az idő, a változás és az állandóság kérdéseiről. Homokos strand, sós tengervíz, nyári leégés és természetközeli installációk.

 

 

INDA Galéria

self > body > subjective history

Beyond the Obvious

 

A színtér három meghatározó kereskedelmi galériájának összefogásával valósul meg a Beyond the Obvious – Kortárs nőművészek Kelet-Közép-Európában című nemzetközi csoportos kiállítás. Az INDA Galériában látható self > body > subjective history alcímet viselő válogatáson látható művek érzékenyek, végtelenül személyesek, újraértelmezve a régió kollektív történelmét és kritizálva a bevett testkép-normákat. Kiállító művészek: Chilf Mária, Gáldi-Vinkó Andrea, Agnieska Grodzinska, Moizer Zsuzsa, Ioana Nemes, Pavla Scerankova és Tranker Kata.

 

 

Kisterem

Fodor János

Lazarus taxon

 

Fodor János kiállítása a dizájn, a bútortervezés, a képzőművészet és a szobrászat határait mossa el. A galériatér átalakul bemutatószobává, megidézve a kommersz bútoráruházak mesterséges enteriőrjeit, tele „személyes” tárgyakkal és képekkel. A sajátos miliő felvázolja egy alternatív életstílus elemeit, miközben egymáshoz hangolja a lakberendezést és az álomvilágot, a kintit és a bentit, az igazat és a hamisat.

 

 

Knoll Galéria

J. Nagy András

Senki nem látta kétszer

 

J. Nagy András Magyarországon született, de Bronxban és Brooklynban nőtt fel, évtizedek óta a világot járja és fényképezi. Fekete-fehér fotóin utcák, üzletek, parkolók, építkezési területek, közlekedési eszközök és aluljárók tűnnek fel az őt körülvevő társadalom pillanatfelvételeiként. 2010 óta tartó új sorozatán az utcán élő hajléktalanok életét követi Budapesten és más európai városokban, a saját maga által készített, rejtett kamera különleges szemszögén keresztül.  Felvételi az átmeneti, mulandó és pusztuló tereket, s a benne megjelenőket mutatják meg.

 

 

Körmendi Galéria

Lossonczy Tamás

 

A 2009-ben elhunyt Lossonczy Tamás a 20. század közepi modern magyar festészet egyik nagy mestere volt, a bioromantika tekintélye és az Európai Iskola egyik kulcsfigurája. A Körmendi Galériában látható papírmunkáiról írta még évekkel ezelőtt: „Toll, ceruza, ragasztások, millió kísérlet, szeszélyek. Befejezetlenek, gyűröttek, eldobottak, újra elővettek, elkentek, lágyak, dallamosak, kőkemény rajzok. Klasszicisták, nonfiguratívok, geometrikusok, amorfok. Festői fortyogások, éretlenek, túlérettek, unalmasak, érdekesek. Fájdalmas, siralmas és humoros. Művészi bolyongások, szóval forró anyag ez, melyből leszűrve festem képeimet fenn a műteremben.”

 

 

Molnár Ani Galéria

Inside Out

 

Hogyan formálják a társadalmi elvárásokés a személyes vágyak az egyén akaratát? Az Inside Out című csoportos kiállításon különféle nemzedékekhez tartozó kortárs művészek válaszolnak a kérdésre. Feltárul az elvágyódás és az itthon maradás lelki háttere, női főszereplőkön keresztül, Schopenhauerrel fűszerezve. A művek központjában – legyen az beállított fotó, koncept szabásminta vagy videóinstalláció – a közösségi és a személyes közötti erők dinamikája áll. A kiállításon Gellér B. István, Szendrő Veronika, Tihanyi Anna és Vincze Ottó mellett az észt Marge Monko munkái szerepelnek.

 

 

Galéria Neon

Losonczy István

Bejáratlan terek

 

A kiállítás gerincét egy többé éve készülő, nagyméretű, végtelenül aprólékosan megfestett festmény adja, a Bejáratlan terek. A kép egy platánokból álló fasort ábrázol valahol a Balaton-parton. A pécsi egyetemen tanító művész valódi festői kutatást végzett a téma körül, gondosan analizálva a fák csavarodó forgástestét, a platánkéreg egymásba kulcsolódó mintázatát, az egyedileg kidolgozott közeli leveleket és a legtávolabbi lombok mikro-pointilizmusát. A távoli síkokra is érvényes tűéles festésmód rávilágít a kép által feltárt „rendszerszintű problémákra”.

 

 

NextArt Galéria

Horváth Csaba Árpád

Következmény

 

A NextArt Galéria művésze installációk segítségével szerkeszti meg a második világháború utáni európai történelem egy lehetséges szubjektív olvasatát. A kiállított objektek valóban létező tárgyak és épületek újraértelmezett elemeiből készültek. Az animáció, a szobrok, a reliefek és a fotók a hidegháború óta újra és újra feltámadó civilizációs félelmekkel foglalkoznak, megidézve a modern építészetet, a strukturalista filozófiát és a televízió hőskorát. Szerencsekerék, nukleáris pernye, fordított diadalív és globális terrorizmus.

 

 

TRAPÉZ

Szörényi Beatrix

Szuperpozíció

 

A szuperpozíció, azaz a lehetőségek közötti nem-választás adta köztes állapot Szörényi Beatrix kiállításán a megfigyelés megfigyelése felé tereli a nézőt. A fiatal művész azt vizsgálja, hogy mi történik a dolgokkal, amikor nézzük őket, és mi történik velünk, miközben magunkat is belelátjuk ebbe a nézésbe. A tudományos gondolkodás és a vizualizáció néha megnyugtatóan rendteremtő, máskor korlátozó jellege egyszerre nyilvánul meg a konceptuális műtárgy-együttes kaleidoszkópjában.

 

 

Várfok Galéria

Győrffy László

Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg   +18

 

A Várfok Galéria 25 éves jubileumi őszi évada a pesti horrorszíntér egyik fenegyerekének, Győrffy Lászlónak az egyéni kiállításával veszi kezdetét. A Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg című tárlat íve számos műfajt érint, a horror filozófiájától kezdve, a poszthumán biológián keresztül, a teremtéstörténetig és a világvégéig. Izgalmas koktél: rézkarcok, festmények, kerámiaszobrok, apokalipszis, mutáns esztétika, teremtő nélküli genezis, fekete szivárvány, ős féreg és a címadó vészbanyák dala a Macbethből.

 

 

Várfok Project Room

Rácmolnár Sándor

Efemer 55

 

A 25 éves Várfok Galéria ünnepi programjának második állomása az 55. születésnapját ünneplő Rácmolnár Sándor egyéni kiállítása a Project Roomban. A cím a szubjektív és az objektív idő kettősségére utal. Az 55-ös szám az életkort, az efemer szó pedig a múlékonyt és az átmenetit jelöli, amikor az emlékek, a tanulás és az inspirációk által teremtett viszonyrendszer a hétköznapi logikától eltérő, kreatív univerzumként jelenítődhet meg – akár képzőművészeti alkotások formájában. A bemutatott papírmunkák Rácmolnár ötletes anyaghasználatáról, ironikus attitűdjéről és a nosztalgiát felerősítő naiv rajzmodoráról árulkodnak.

 

 

VILTIN Galéria

mapping / archiving: subjective museum

Beyond the Obvious

 

A színtér három meghatározó kereskedelmi galériájának összefogásával valósul meg a Beyond the Obvious – Kortárs nőművészek Kelet-Közép-Európában című nemzetközi csoportos kiállítás. A VILTIN Galériában látható mapping / archiving: subjective museum alcímet viselő együttes az archívumteremtés különféle módozatait jártja körül, Petra Feriancova, Navratil Judit, k.r.u.ž.o.k., Marketa Othova és Katarina Poliacikova munkáinak segítségével. Bármit is archiválunk vagy gyűjtünk, megváltoztatjuk vele a tárgy funkcióját, jelentését, sőt, a munka során saját magunkat is!

 

 

Weekend House

Harmadik típusú találkozások

 

A Gallery Weekend Budapest központi kiállítótermében (egy Fővárostól kapott pop-up helyszínen) megvalósított csoportos tárlat a kortárs képzőművészetre hangolt „harmadik típusú találkozás” lehetőségét kínálja. Nem ad mesterkulcsot a sokszínű kortárs képzőművészet dekódolásához, de elvezet a randevú első helyszínére, miként Claude Lacombe odavezényelte embereit – Spielberg 1977-es sci-fi klasszikusában – az UFO-leszállópályához, hogy megindulhasson a kommunikáció a két fél között.

 
bottom of page