Köztes hely – a valóság és a psziché között

Papírmunkák magángyűjteményekből

Különleges pop up kiállítás - 1 napig volt látogatható

A kiállítás a papíralapú kortárs művek tartalmi és formai sokféleségét mutatja be: a több mint harminc magyar és külföldi kortárs alkotás a műgyűjtők aktuális érdeklődésére reflektál. A „papírmunka”, bár határokat szab a művészeknek, a rajz hagyományait gondolja tovább, aminek a karaktere a gyorsaságon és a lényeglátáson alapul. Egy művész számára a papírra ceruzával, tollal vagy ecsettel való munka az önkifejezés primer eszköze, s ez minden esetben a lényeg megragadhatóságának, a világ absztrahálhatóságának elemi kérdéseit veti fel. Itt a kevesebb több, illetve ami a felületre kerül, az épp a szűkszavúság miatt sokszor komplexebbé válhat, mint a képzőművészet más kifejezésmódjaiban. A papírmunkákon épp ezért sokszor megjelenik a szisztematikusság és a szabálykövetés is mint a felületkitöltés meditatív módjai.

 

A „Köztes hely” kifejezés, kiállításunk címe, egy amerikai művészt, Julie Mehretu-t idézi. A nagyméretű papírképeket egyéni rendszer szerint létrehozó alkotó egy interjúban nevezte így a munkáin létrejövő rajzolt tereket. Ha tovább gondoljuk hasonlatát, kifejezése tágabb értelemben a valóság és annak pszichés lenyomatai közti különbségekre is utal: ezek egyik fontos kifejezési területe épp a papíron megjelenített kép lehet.

 

A kiállítás igyekszik a módszerek és megközelítések széles skáláját megmutatva érzékeltetni e technika jellegzetességeit. Az alakokat, emberi viszonyokat mutató munkáktól az absztrakt, lelki folyamatokat leképező ábrázolásokig a művek bemutatják a jelenkori papírmunka módszertani sokoldalúságát.  A pop-up kiállítás helyszínének építészeti sajátosságai, historikus elemei mind ezek mellett tovább segítik a művek részletgazdagságának kibontakozását, a történeti múlt és a jelen párbeszédbe állíthatóságát.

 

A világ, amiben élünk, és a psziché, ami mindennapi érzéseinket határozza meg, látszólag a valóság két ellentétes oldalát, annak objektív és szubjektív megtapasztalását teszi lehetővé. A tárgyilagos és a személyes ítéletek között rengeteg kapcsolódási pont létezik, ezért látjuk a magunk körül lévő jelenségeket összetettnek. A „Köztes hely – a valóság és a psziché között” kiállítás a művek változatos szemléletével ezt a sokoldalúságot teszi érzékletessé: a néző elgondolkodhat, hogy a művészet hogyan képes többet mutatni annál, mint amit érzékszerveinken keresztül megismerhetünk.

Kurátor: Petrányi Zsolt

GWB Pop-up kiállítás együttműködő partnere:

societe_logo_1C_black_RGB_DIGITAL_72dpi.